Verbinden met de Bron

Voordat ik het werk van Caroline Cory tegenkwam, had ik in mijn leven al veel op spiritueel gebied ervaren. Verscheidene vormen van meditatie beoefend; veel gestudeerd en geleerd over esoterie, de boven-zintuiglijke wereld; doorlopend zelfonderzoek gedaan…
“De Bron” betekende voor mij een eindeloze goddelijke inspiratiebron. Een plek vanuit waar alles met alles verbonden is. Een plek waar je een gevoel van Eenheid en deel uitmaken van een Groter geheel kunt beleven. Een plek waar ik verbinding mee kon maken door meditaties. De ene keer makkelijker dan de andere keer. Mijn gedachten en gevoelens verstillen en enkel Zijn. Wanneer het lukte om in die stilte en ruimte in mezelf te zijn, kon ik het gevoel ervaren van contact met die oneindige goddelijke inspiratiebron. De natuur heeft mij daar altijd enorm bij geholpen.

Van ‘algemene’ Bron naar relatie met specifiek bewustzijn

“De Bron” wordt door velen gebruikt als term. In sprookjes vormt de Bron vaak het beeld van de plek waar het eeuwige levenswater stroomt. Anderen refereren ermee aan je eigen ware kern. Soms wordt bedoeld de scheppende kracht waaruit alles is ontstaan. Je kunt verbinding met jouw Bron voelen wanneer je in verbinding met je Hogere Zelf bent. Jouw ‘lijntje naar boven’, jouw intuïtie.
Je kunt die verbinding ervaren wanneer je in flow bent, wanneer je jezelf uitgelijnd voelt met jouw wezen en fijne contacten en gebeurtenissen op je pad komen.

Verbinden met de Bron volgens de Omnium-methode ervaar ik als een heel specifieke energie. Het is een heel specifiek bewustzijn dat hoort bij de Oer-scheppende Energie vanuit het Centrum van ons Universum.
In het verbinden met de hoge frequenties van die specifieke locatie verbind ik niet alleen met een realiteit, met een scheppingsveld die onze veelal normale dagelijkse realiteit ver overstijgt, maar ik ben een relatie aangegaan met de Vader-Schepper.

Toen ontmoette ik het werk
van Caroline Cory…

Het ging fysiek helemaal niet goed met mij. Ik bleek de ziekte van Lyme te hebben met co-infecties. Ik zat heel laag in mijn energie. Mijn lijf was zwaar en pijnlijk. Mijn sociale wereldje werd erg klein want ik kon weinig aan. Ik zorgde dat ik alles wat ik op de tweede verdieping moest doen in één keer deed, want traplopen was veel gevraagd.
De eerste meditatie die ik deed van Caroline was Activating the Christ consciousness in you (Activeren van het Christusbewustzijn in jou). Dat was thuiskomen. Dat was een energie en een manier van voorstellen, van ervaren die he-le-maal resoneerde. Ik voelde dat de energie die Caroline brengt iets unieks is. De frequentie en het bewustzijn van wat zij brengt is van zo’n zuiverheid en waarachtigheid. Hier wil ik meer van!

De basis: Verbinden met de Bron

Ik ontdekte dat de basis-meditatie van haar werk Connecting to Source (Verbinden met de Bron) is. Een korte meditatie van zeven minuten. Dat is fijn en handig in rijkgevulde dagen als alleenstaand moeder. Ik heb moeten wennen aan Caroline’s stem, die resoneerde niet direct herinner ik me. De energie van de Schepper echter, de plek in het centrum van het Universum, de ruimte die ik in mijn hart, in mijn lichaam en in al mijn cellen ervoer… Dat was het! Dit wilde ik. Zo vaak mogelijk. Ik ben iedere dag die meditatie gaan doen. En al haar gratis webcasts waarin ze over verschillende thema’s vertelt. En steevast eindigt met een ervaringsgerichte meditatie.

Walk your talk

Dat inspireert mij zo enorm aan Caroline haar werk: niet alleen over thema’s praten. Doen -in jezelf ervaren- wat zij vertelt. In je eigen ervaring ligt wijsheid. Kennen is niet enkel in je hoofd, werkelijk kennen is met alle lagen van je zijn. Eigen ervaring is dan ook essentieel onderdeel daarvan. Dan kan het geïntegreerd worden in jezelf. Dan kan het in jezelf een bron worden waaruit je kunt putten.

Blijde cellen

Door dagelijks de Verbinding met de Bron meditatie van Caroline te doen, merkte ik verandering in mijn fysieke gesteldheid. Mijn ‘brainfog’, de vaagheid die structureel over mijn brein lag, verdween. Ik werd helderder, kon me beter concentreren, voelde me minder moe, mijn ledematen voelden minder zwaar.
Op een gegeven moment had ik een heldere ervaring: ik ‘zag’ alle cellen van mijn lichaam als eenheden met een soort kompasnaaldjes in hun midden.

Door het Verbinden met de Energie van de Schepper in het centrum van ons Universum lijnden al deze kompasnaaldjes zichzelf uit met deze energie. Het voelde daarmee dat ze de juiste kant op stonden. De rotatie van de atomen werden uitgelijnd met de frequentie van de Bron. Dit was een heel fysieke ervaring. Zoals het met uitlijning gaat; kan de energie weer vloeiend doorstromen door alle cellen, alle organen. Vaak had ik na healing-meditaties ook heel fysieke reacties: pijntjes die opgelost waren, versterkte lichamelijke afscheidingen vanwege detox. Zo kon ik heel duidelijk merken dat er bij Omnium-werk niet alleen spiritueel-energetisch van alles gebeurt, maar op vele lagen zet dit werk dingen in beweging.

Dit is het

Ik voelde: dit is het! Dit is de volgende stap in mijn bewustzijnsontwikkeling die ik zocht.
De ruimte in mijn hart, de ruimte in mijn wezen. Ik ging mijn wezen op een hele nieuwe manier ervaren. Het werd tastbaarder, dichterbij. Niet enkel een conceptueel idee van ‘iets’ dat ‘ergens’ boven mij hangt of ‘ergens’ in mij is.
Ik kan specifieke ervaringen in een groot kosmologisch kader, maar vooral kan ik het zelf ervaren en zelf doen. De waarnemingen en (in)zichten worden alleen maar steeds grootser door mijn steeds dieper gereinigde en fijner afgestelde lichaam, ziel en geest.
Inmiddels heb ik zeven jaar intensief al Caroline’s werk gestudeerd, vele sessies ondergaan en gegeven. Het is iedere keer weer zo prachtig om vanuit mijn bewustzijn met het bewustzijn van anderen te verbinden, een veld van heling te creëren, opnieuw uit te lijnen met de eigen goddelijke blauwdruk, te ervaren dat er nieuwe liefdevolle helende energie door alle cellen van cliënten gaat stromen; heerlijk!