Over mij

Jenneke te Voortwis

Ik ben een vrouw van de wereld, een kind van de natuur, een kind van het heelal. Ik ben moeder; van mijn zoon Nerwe (2005) en dochter Ayla (2014). Nerwe heeft een ontwikkelingsachterstand waardoor hij sociaal-emotioneel doorgaans functioneert als een peuter/kleuter. Ik heb me jarenlang gefocust op de intensieve zorg en begeleiding van Nerwe. Sinds eind 2021 woont hij in een gezinshuis, waar hij het heel fijn heeft. Sinds die tijd is er meer ruimte voor mij; ruimte voor een partner én mijn bedrijf Goud in handen.
Harm is als fijne partner voor mij en bonusvader voor Ayla in ons leven gekomen. Met Ayla doen we thuisonderwijs; zo kan zij zich optimaal vanuit haar eigenheid ontwikkelen. Een prachtige ontdekkingsreis in het leven, waarin wij minstens net zoveel leren en groeien als zij.

Ontwikkeling en persoonlijke, innerlijke groei is wat mij altijd heeft gedreven; het wonder van steeds weer nieuwe (in)zichten op de wereld in en om mij heen.
Zo lang ik me kan herinneren eindigde die wereld bij mij nooit bij het fysiek-stoffelijke. Door de jaren heen heb ik meer en meer geleerd, ervaren, bestudeerd, gemediteerd hoe prachtig oneindig onze multidimensionale realiteit is. Dat we als fysieke mens hier op aarde een unieke mogelijkheid hebben om ons totale goddelijke wezen te manifesteren. Wat een avontuur! 

Jouw Goud!

Een mooi gevoel in je hart, een ervaring van een kleine situatie,

je kind, het kind in jezelf, je goddelijke bewustzijn… Zoveel Goud.

En jij hebt het in je handen!

Wist je dat? Zie jij al het goud in en om je heen?

Voel je het? Ervaar je het? Leef je je Goud? Ben je het?

Goud is puur, goud is edel, goud is… krachtig en prachtig!

Jouw eigen goud is uniek en authentiek – koester het, waardeer het, heb het lief 💖

Curriculum Vitae

Ik ben in 1979 geboren in Wageningen en vanaf 1,5 jaar opgegroeid op een biologische boerderij in de Achterhoek. Mijn liefde voor de natuur en dieren is daar gecultiveerd. Ik had een eigen paard en heb eindeloos door de bossen gereden met mijn grote vriend.

Na de Vrijeschool als basisschool en VWO op een reguliere middelbare school ben ik een jaar door Zuidelijk Afrika gaan reizen. Dit was de tijd van mijn leven. Mijn horizon is op alle lagen verbreed. De (spirituele) ervaringen die ik daar heb opgedaan als 20-jarige hebben mij diep gevormd.

Ik heb de Pabo voor de Vrijeschool gevolgd. Naast het leraarschap heb ik hier veel geleerd over antroposofie, over zorgvuldig (met geestelijke ogen/derde oog) waarnemen, over de ontwikkelende, groeiende mens en de mensheidsontwikkeling op de aarde, etc…

Enkele jaren heb ik als leerkracht op een Vrijeschool gewerkt. Ook heb ik een jaar als vervangend Intern Begeleider gewerkt op een Vrijeschool.
Tussen 2014 en 2021 heb ik mij voornamelijk gericht op de zorg voor mijn zoon en dochter. Mijn dochter geef ik thuisonderwijs, actief verbonden met een groep thuisonderwijsgezinnen in regio Zutphen. Daarnaast ben ik mezelf wel blijven ontwikkelen:

Vanaf eind 2015 ben ik begonnen cursussen bij Hyacintha Kraidy van Claritas Essentiae te volgen. Daarnaast ben ik intensief met meditaties en cursussen van Caroline Cory aan de slag gegaan. Al deze cursussen en het healingwerk hebben mij persoonlijk exponentieel doen groeien. Door Hyacintha kwam ik in een netwerk waar mijn therapeutische kwaliteiten (h)erkend werden. Eind 2016 heb ik samen met een aantal andere therapeuten de opleiding Medische Basis Kennis afgerond en me bij beroepsvereniging BATC aangemeld.
Gedurende een goed half jaarheb ik vanuit het Lymeplatform van Hyacintha Kraidy een aantal mensen in mijn praktijk begeleid. Daarna heb ik het lidmaatschap van de beroepsvereniging opgezegd; dat is niet mijn pad.
Mijn focus als bewustzijnscoach en healer ligt op bewustzijnsgroei door middel van energetisch werk.

Om mezelf meer te ontwikkelen op het gebied van opvoeding(sbegeleiding) heb ik in 2017 een online opleiding tot Opvoedcoach afgerond.

In het werken als bewustzijnscoach valt voor mij veel samen. Mijn liefde voor groei en bloei van de mens kan ik hier in kwijt. Ik geniet ervan om mensen op een diepe manier opnieuw contact te laten maken met hun prachtige essentie. Het verguld mijn hart als iemand dichter bij zijn krachtige potentie tot zeflverwerkelijking komt.

Werken met kinderen en opvoeding blijft een grote passie; zorg hebben voor de generatie van morgen. Wanneer we onze kinderen op een liefdevolle manier voeden en koesteren, geven we hen de basis om zich te ontwikkelen tot sterke zelfbewuste mensen. Zij brengen zoveel Licht in deze wereld, wanneer wij als ouders hen de ruimte geven om hun pure, eigen licht te stralen. Helemaal mooi is het wanneer je als ouder dóór en met je kind je eigen licht nog sterker kunt schijnen.
Daarom heb ik het MUZE-traject ontwikkeld; eerst als ouder een basis creeren in je eigen bewustzijnsontwikkeling en vervolgens samen met je kind leren, ontdekken en oefeningen in het dagelijks leven integreren. Zodat onze kinderen bewust leren omgaan met hun eigen energie(veld) en die van anderen. Zodat ze rustig en evenwichtig in contact kunnen zijn met de verschillende realiteiten die deel uitmaken van onze gelaagde, multidimensionale ervaring als Mens én Bewustzijn.

Mijn inspiratiebronnen

Rudolf Steiner

Toen ik 18 was belandde ik op een jongerenconferentie aan het Goetheanum (het antroposofische ´hoofdkwartier´ in Dornach, Zwitserland) waar een week lang iedere dag delen van Goethe´s Faust opgevoerd werden en werkgroepen over boeiende thema´s waren. Mijn reis door zuidelijk Afrika begon ik met vrijwilligerswerk op een Vrijeschool in de Kaapprovincie van Zuid-Afrika. Vervolgens ben ik de Pabo voor de Vrijeschool gaan doen, met name omdat het curriculum zo breed was en persoonlijke, spirituele ontwikkeling zo´n groot aandeel van de opleiding besloeg.

Nog in het eerste jaar werd ik lid van de Antroposfische Vereniging. Later heb ik een tijdlang ledenavonden bezocht waarin gezamenlijke studie van antroposofie werd gedaan. In 2001 ging ik voor het eerst naar een Mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap (kerk door Rudolf Steiner geïnspireerd). Ik heb op een gegeven moment overwogen om te stoppen met de Pabo en naar het Priesterseminarie van de Christengemeenschap te gaan. Het werken met de geestelijke wereld heeft mijn diepe liefde, liefde voor de grootse onzichtbare krachten, de Goddelijke werkzaamheid. Toch heb ik na een tussentijd, waarin ik ook mijn zoon Nerwe heb gekregen, besloten om de Pabo af te maken.

Het Vrijeschool onderwijs

Wat mij in het vrijeschoolonderwijs zeer heeft geïnspireerd is dat er met zoveel aandacht gekeken wordt naar de ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling wordt niet alleen vanuit een fysiek perspectief bekeken, maar vanuit een integraal, holistisch, spiritueel perspectief. Dit heeft mij veel inzichten gegeven in hoe de mens zijn wordingsweg op aarde op vele verschillende manieren bewandelt; een uitermate boeiend proces! Ook een weg die met vele hobbels en (val)kuilen gepaard gaat en soms een worsteling is. Juist de worsteling, de momenten waarop het allemaal niet vanzelf gaat, vind ik boeiend. Hierin kun je jezelf ontmoeten en het wezen van de ander –het kind. Er liggen ongestelde vragen ten grondslag aan confronterende of conflicterende situaties. Een antwoord vinden op deze onderliggende, vaak onbewuste vragen is mijn passie. Wat is wezenlijk? Wat wil in het daglicht komen?

In mijn afstudeeronderzoek voor de Pabo voor de Vrijeschool heb ik gepoogd op een antroposofisch geesteswetenschappelijke manier onderzoek te doen. Volgens Rudolf Steiner is een kern van welslagend onderwijs met name te vinden in imponderabilia, onweegbare zaken; niet nauwkeurig te bepalen, maar wel meesprekende factoren, overwegingen of invloeden. In ´De x-factor van de leraar´ lees je over mijn zoektocht naar het goud in mijn onderwijspraktijk in de vorm van ´imponderabilia´. Met name interessant is de Antroposofische visie die ik beschrijf in H3 Onderzoeksmethode en  Het imponderabele goud in H7 Conclusies en aanbevelingen.

Een aantal jaren heb ik op Vrijescholen gewerkt. De hoge idealen die ik had ten aanzien van het voeden van kinderzielen kon ik niet tot uitdrukking brengen in hoe het (Vrijeschool)onderwijs op dit moment vormkrijgt in Nederland. Na deze teleurgestelling en ontslag als leraar belandde ik ook in een zingevingscrisis: Wat kan de antroposofie nog voor mij betekenen nu? Rudolf Steiner is met zijn diepgaande inzichten over de werkingen van de geestelijke wereld en al zijn praktische aanwijzingen voor vele gebieden van het menselijk leven een wegbereider geweest. Zijn inzichten zijn echter van 100 jaar geleden, zijn voordrachten gehouden voor het bewustzijn van toen, ook al was hij zijn tijd ver vooruit. Ik had nieuwe inspiratie nodig om mijzelf verder te ontwikkelen.

Caroline Cory

Die inspiratie krijg ik inmiddels van Caroline Cory – Omnium Universe ! Haar kosmologie sluit in mijn beleving naadloos aan bij die van Rudolf Steiner. Zij gaat verder in haar kosmologie, haar tempo, manier en inhoud is afgestemd op het bewustzijn van deze tijd. Haar spirituele inzichten hebben een basis, een sterke gronding in de fysieke werkelijkheid waarin wij hier en nu leven. Caroline´s lessen en meditaties zijn gericht op het verwerven van eigen ervaring. Dat is vaak een zeer fysiek gerichte ervaring, dat geeft een direct gevoel van ontspanning en opluchting. Alle overtuigingen en blokkades die we in ons systeem hebben, zijn gekoppeld aan organen en andere systemen in ons fysieke lichaam. Daar vindt healing plaats. Met minder ballast wordt je in je mens-zijn ontvankelijker voor je eigen grotere bewustzijn. Alle blokkades en overtuigingen die je in jezelf oplost, los je op voor het collectief. Dat mijn energetische werk ook voor het collectief werkt, geeft mij extra voldoening.
De enige weg tot ontwaking en bewustwording van de mensheid gaat door de ontwaking van individuen. Wij zijn allemaal met elkaar verbonden, we zijn één. Hoe meer delen van het geheel ontwaken, hoe meer het geheel kan ontwaken. Met als doel dat ieder mens zijn hoogste potentieel kan leven. Dat ieder met vol bewustzijn kan doen wat hij zich voor dit aardeleven in de geest heeft voorgenomen om te komen doen.

Door de inzichten die ik steeds weer krijg tijdens Caroline’s meditaties en lessen -Omnium-werk, ontwaak ik iedere keer meer in mijn eigen goddelijk potentieel. De wereld van gestorvenen en andere voor onze ogen onzichtbare wezens wordt in mijn waarneming steeds ´tastbaarder´. De verbinding met mijn kinderen verdiept zich. Ik geef door de jaren meer en meer handen en voeten aan een dagelijks leven in verbinding met mijn goddelijke oorsprong, ons aller Bron.
Kortom: dit is waar ik heel blij van word en wat ik graag met anderen deel!