Gedichten

Hieronder een greep uit mijn innerlijke overwegingen.
Mogelijk vormen ze inspiratie voor jouw eigen innerlijke overwegingen.

Nothing in this life
Is going to distract
My soul
Of what it needs to
Become

oktober 2000

Vrijheid
Innerlijke vrijheid
Ruimte
Leegte in volheid
Wezen
Diepte in zijn
Sluier
Van bewuste geest
Onthuld
Facetten van heelheid
Verguld
De bol die is
Versmelting
Van werkelijkheid
En wezenlijkheid

mei 2001

GROEIEN
IS HET
WORDEN
VAN HET
ZIJN

mei 2001

Ver-een-iging

Kind,
Kind in mij
Verenig je
Vermeng je
En versmelt je
Voel je vrij

Kind,
Kind van buiten
Kom bij me binnen
En verenig je
Laat ons samen
Een liedje fluiten

Kind,
Kind diep binnenin
Pak mijn hand
En verenig je
Voel in deze dans
Dat ik je bemin

Kind,
Kind van het heelal
Raak het wezen
En voel een
Wees heel en
Verenig je met het AL

juni 2001

Liefde alom

Liefde is overal
Ik kan er echter niet bij
’t is in de diepte nog als zaad
Dat nog groeien zal
Naar boven met dynamiek als rode draad
Liefde komt vrij in mij

Want liefde is zacht en liefde is vrij
Want liefde is warm en liefde is vol
Liefde is in jou en liefde is in mij

Leven is groei
Liefde begint als spruitje klein
Zoekend van donker naar licht
Op weg naar bloei
Opdat kleurenpracht schittert en schijnt
Zo kan ik liefde zijn

Liefde is alom
Ook het kleine kind in mij
Voelt zich thuis in zachtheid
Dus liefde kom, kom, kom
Laat me vliegen naar vruchtbaarheid
Want ik ben vrij, vrij, vrij

Dec 2001

Jouw engelenvleugels
Raken mijn hart
In de spiegel die
Jouw wezen vormt
Zie ik datgene wat
In mij ook wil zijn

augustus 2002

Het leven eren

In mijn hart schijnt de zon
Gouden vleugels dragen mijn gedachten
Door mijn handen stroomt liefde uit de bron
In mijn hart schijnt de zon

De zon doet leven
De zon doet geven
Leert mij blij te ontvangen
De zonneschijn in mijn hart

De zon in mijn hart
Straalt door mijn ogen
Verwarmt mijn ziel met haar kracht
Wil liefhebben met mijn handen

Daar waar mijn voeten gaan
Groeien mooie bloemen
Alle wezens die ik zie
Toveren een lach om mijn mond

In de ogen van mensen
Zie ik sterren stralen
Fonkelende reflectie van het licht
Allen een in de zon

Daar waar ik kijk
Daar schijnt de zon
Stralen duizend regenbogen
Zo wil ik het leven eren

In mijn hart schijnt de zon
Gouden vleugels dragen mijn gedachten
Door mijn handen stroomt liefde uit de bron
In mijn hart schijnt de zon

februari 2008

Free the mind
Open the spirit
Live in the moment
Love life
Live love
Smell
Feel
Listen
Touch
Inhale life’s scent
Connect with all life
BE

september 2000

Flower of life

The seed and the flower, the eye that sees all
Stars’ melodies, the trees who call
Sisters planets, brothers worms
Circles within circles enclosing all forms
From atoms tiny to galaxies wide
Everything is in, nothing can hide
Now we know reality as balls within balls
We just need to remember that we are wholes

25 mei 2001

Stilte tussen uitademing en inademing
Stilte waarin alle vragen oplossen
Stilte waarin al het denken vervliegt

juli 2001

De uitdaging van het leven is
Om in het bezit van de vrucht
Van de boom van kennis van goed en kwaad
De woestijn in te trekken
Op zoek naar de boom des levens

Geïnspireerd door C. Visser,
augustus 2001

Ik voel me zo eenzaam
Maar ik ben nooit alleen
Want ik ben een kind
Van het heelal

Maart 2002

Glowing soul

Let’s be like the child in our heart
Children will come and surround us
Open up the child in our soul
For in our soul glows the eternal child

Walking and talking, and walking and talking
We’re running around
Where do we stop
Where do we stop and
Look inside and all around

Let’s be like the tree in our heart
Birds will come for protection
Open up the tree in our soul
For in our soul glows the eternal tree

Let’s be like the flower in our heart
Bees will come for the honey
Open up the flower in our soul
For in our soul glows the eternal flower

Take the time and the space
For the glowing of the soul

april 2002

Voortdurend innerlijke ruimte scheppen voor een
gevoelige, liefdevolle en vreedzame houding;
hartenenergie wordt zo tot drijfveer van mijn handelen

april 2008

Elkaar herinneren
Aan wie we ten diepste zijn
Ongeschonden
Gouden wezen
Dat (h)erkend wil worden

najaar 2010

Ik wens je een hart dat vliegt op ragfijne vleugels
gesponnen uit het stralende Licht der Liefde;
Een hart dat synchroon resonerend klopt
met het diepe ritme van het Aardehart.

Ik wens je een hart doorstraald van hemels Licht
dat in de eindeloze Eenheid van de Al-Geest thuis is;
Een hart dat zuiver is als Levenswater uit de eeuwige Bron,
als klanken van de Harmonie der sferen.

Ik wens je een hart dat vol warmte ieder moment opnieuw
Ruimte schept waarin Liefde vloeiend stroomt
zodat Leeft ’t goddelijke tussen de mensen op aarde.

Geïnspireerd door het boek
‘Betoverende liefde’
van Marianne Williamson,
januari 2011