Spiritueel Wezen met een Menselijke Ervaring

Ervaring

Iedereen komt in zijn leven voor grote of minder grote uitdagingen te staan. Situaties waarin je fysieke pijn ervaart of emotioneel/geestelijke pijn. Het vraagt levenskunst om je door dit soort situaties niet uit het veld te laten slaan. Mij helpt het op dat soort momenten om mezelf steeds voor ogen te houden dat ik een spiritueel wezen ben met een menselijke ervaring.
Het woord ervaring is hierin van cruciaal belang. Fysieke pijn ervaar je door je fysieke instrument. Je lichaam geeft signalen af aan je hersenen dat er plekken in je lijf niet goed functioneren en daar ontstaat de ervaring van pijn. Emotionele pijn ervaar je door negatieve gevoelens als verdriet, woede, angst, gevoelens van afwijzing en verlating.
Je hebt pijn, je bent zeker geen pijn! Je bent Al-tijd een prachtig, heel, groots wezen dat krachtig verbonden is met de Goddelijke Bron van de schepping.

Incarneren; IN fysiek lichaam

In het heelal zijn miljarden universa… Onze aarde is daar een minuscuul klein onderdeeltje van. De aarde is echter in het universum een heel unieke plek om als wezen te leven. Incarneren in een aards fysiek lichaam brengt mogelijkheden met zich mee die in geen andere uithoek van het universum te ervaren valt!
Het instrument dat ons fysieke lichaam is om als geestelijk wezen op aarde te leren en te werken heeft heel bijzondere functies waardoor we als geestelijk wezen diepgaande ervaringen op kunnen doen. En je weet: door zelf aan den lijve dingen te ervaren, leer je het meest. Wat komen we hier dan leren? Waarom moet leren met pijn gepaard gaan?

Voorgeboortelijke afspraken en karma

Op aarde kun je oefenen hoe je als geestelijk Wezen in Vrijheid en Liefde zelf kunt creëren. Wij zijn -toegerust met lichaam, ziel en geest- mede-scheppers in het heelal. Om met Bewustzijn in vrijheid te scheppen is het voor het grote plaatje wel zaak dat je in overeenstemming met je eigen hoger wezen en met de Schepper-Bron creëert. Je kunt vanuit je menselijke mind denken, voelen en handelen, maar je kunt ook vanuit je goddelijke mind vormgeven aan je leven.
Er is niet een grote God buiten ons die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen op aarde en dus ook niet voor de loop van jouw leven. Een zeer ingewikkeld samenspel van karma, lopende afspraken vanuit het voorgeboortelijke en gebeurtenissen in het mensen-collectief en de kosmos. Jouw goddelijke mind is hiermee verbonden. Vanuit je goddelijke mind, je hogere zelf, weet je waarom je bepaalde ervaringen opdoet. Je weet wat jouw eeuwige kern van bewustzijn hiervan leert. Of een bepaalde ervaring een oplossing of uitwerking is van karma. Of je vanuit het voorgeboortelijke afgesproken hebt om een bepaalde ervaring op te doen dit leven. Of je voelt dat er iets niet in de haak is in de hele situatie… dat kan ook. Het kan zijn dat je -soms voor jaren- niet afgestemd bent op je eigen hoger zelf en de Schepper-Bron. Dan kan het zijn dat je in een stroom van ervaringen terecht komt die noch in overeenstemming zijn met je opgedane karma, noch met je voorgeboortelijke afspraken. Dan ben je zogezegd nieuw karma aan het verzamelen.

Vrijheid en Liefde

Je lijdt aan een ziekte, je wordt verlaten door je partner… En dan? Je pijnlichaam wordt geactiveerd: je voelt zwaarte, verdriet, boosheid, verlatenheid, wanhoop, teleurstelling, etc. Er zijn veel meer momenten geweest dat jouw Wezen deze ervaringen heeft gehad. In dit leven, maar ook in eerdere levens. Dat zit allemaal opgeslagen in je fysieke cellen, maar ook in je bewuste en onbewuste geheugen. Dan zijn we ook nog aangesloten op het mensen-collectieve bewustzijn en aan de universele databank.
Daar zit je dan in je ellende. Niet alleen het verdriet of de pijn van nu is er, maar ook nog eens een bak ellende die veel groter is dan jij. BEN jij dit? Nee!! Jij ervaart dit. Wanneer je met je hoger zelf, je wezen verbonden bent, kun je toeschouwer zijn van je ervaring. Je zit erbij en je kijkt ernaar. Hier zit de sleutel tot Vrijheid. En de vraag om je in Liefde met jouw eigen ervaring te verbinden. Je kunt kiezen om je te verbinden met jouw ware Wezen, je goddelijke mind. Dat wezen IS liefde, het IS de Schepper-Bron. Wat brengt vanuit het gevoel van Liefde kijken naar je ervaring? Je komt in een besef dat dit al heel vaak is gebeurt aan jouw wezen in verschillende lagen van tijd, ruimte en bewustzijn kén je deze belevenis. Het is vaak zelfs een heel vertrouwd gevoel. Eenzaam zijn en verlaten, pijn hebben en verdrietig of boos zijn. Het voelt ergens zo bekend en vertrouwt dat je er bijna niet uit wil stappen met je menselijke mind.

Creëren vanuit Ik Ben

Vanuit je goddelijke mind is er niets buiten jou dat kan helpen. Er is namelijk geen ‘buiten’, er is geen afscheiding tussen jou en het goddelijke. Jij BENT het goddelijke. In de versmelting met de Eenheid, met de Schepper-Bron is er alleen Liefde en de roep om in totale Liefde verbonden te zijn.
Op dezelfde manier is jouw menselijke ervaring in je fysieke lichaam Liefde
(of een roep om in totale Liefde verbonden te zijn met het Al)
Iedere ervaring van pijn of negatieve emoties bevat een keuzemoment. Kies ik bewust om in de zo welbekende ervaring van pijn, isolement en afscheiding te blijven? Kies ik om mijn hart en bewustzijn zo uit te breiden dat ik samenval met mijn hoger wezen? Kan ik erop vertrouwen dat mijn hoger wezen precies weet wat mijn volgende stap is?
Mijn goddelijke mind weet wat overeenstemt met de goddelijke wil. Wanneer ik met dat deel verbonden ben, zijn alle gedachten, gevoelens en handelingen die daaruit voortkomen afgestemd op mijn hogere doel. Zo kan ik creëren vanuit Liefde. Alles wat ik denk, voel en doe komt voort uit de Bron van goddelijke Liefde die Ik Ben.

September 2016