Ervaar een multi-dimensionale opschoning in je wezen, in je cellen: Healing-consult waarin worteloorzaken van diepliggende patronen getransformeerd worden.

Gun jezelf deze winter verNieuwing in hoe jij dagelijks voelt, denkt en doet!

Online cursus

In verhouding tot je gehele universele bewustzijn (dat reikt tot het centrum van ons Universum) is ons lichaam een speldenknop.

Afb. Hyacintha Kraidy


Waarom zou je je aandacht alleen richten op dat speldenknopje (dat je fysieke lichaam is) ten opzichte van jouw Grotere Bewustzijn?

Iedere dag kan je in verbinding staan met alle energie, informatie en liefde die Al-tijd aanwezig is in dat gigantische bewustzijnsveld.

Dat is wie je werkelijk bent!

Noot: In de video heb ik het over 8 dagen.
We gaan echter 12 dagen doen; net wat
meer tijd nemen om de oefeningen te integreren.
Zodat ze na de cursus hopelijk langer blijven hangen bij je!

12 dagen…

Om de drie dagen ontvang je:
* Video-les van 15 – 30 minuten met theorie en achtergrond.
* Meditatie-oefening van 10 – 20 minuten (te downloaden)

Je hebt steeds 3 dagen om een meditatie-oefening te herhalen en theorie te verwerken en integreren.

INSPIRATIE EN OEFENING op je eigen moment

Voortgaande stappen…

Jouw dagelijkse oefeningen herbergen jouw groei.
Nieuwe paden creëer je door steeds weer over een zelfde stukje te lopen.

Totdat het zo vertrouwd is, dat het de makkelijkste route is.
Je wilt niet anders meer!
Je Heilige Ruimte ervaren.
Je lichaam, gevoel en gedachten verstillen.
Verbinden met de Bron.

Iedere dag.
Wanneer je maar wilt tijdens je dag.
Rust.
Focus.
Aanwezigheid.
Stroom van liefde door je heen.

Deze online cursus borduurt voort op de Gratis Snelcursus; je krijgt meer achtergrond en theorie in de videolessen, langere meditatie-oefeningen en we herhalen iedere oefening enkele dagen zodat het nog meer eigen wordt.
Zo ontstaat meer ruimte om contact te ervaren met jouw ware wezen. Ruimte om inspiratie uit jouw multidimensionale bewustzijn te kunnen gaan ervaren.

Iedere dag!

Ontwikkel Ontspan
Rust Ruimte en
Aandachtige Aanwezigheid

O R A (Ora (Latijn) = Bidden)

Wat je aandacht geeft, groeit.
Steeds voeden van de Stilte-Ruimte in jezelf en jouw grote Universele bewustzijn.
Meer en meer wordt dat de Bron van waaruit je denkt, voelt, spreekt en handelt.

Korte oefeningen

Resonantie
Aantrekking
Coherentie
Energie

R A C EUniversele Wetten voor je laten werken

Resonantie = je trillingsfrequentie beïnvloeden en verhogen.
Aantrekking = zorgen voor een heldere schone energetische ruimte.
Coherentie = verbonden met mijn originele bewustzijnsblauwdruk van de bron.
Energie = oneindige stroom van liefde, goedheid, schoonheid, waarheid door je heen.

Aan de keukentafel

Eenvoudige Instrumenten

Een EI-tje

Iedere dag met korte oefeningen je aandacht richten op jouw grote bewustzijn.
Korte audio’s als voorbeelden voor je dagelijkse meditatie-oefening.
Iedere dag een korte focus creëert uiteindelijk heel veel groei.
Stap uit de dagelijkse ratrace en zet stapjes in jouw bewustzijnsontwikkeling; gewoon aan je eigen keukentafel!

Overzicht van de cursus

  • Begin op ieder gewenst moment.
  • 12 dagen ‘bemoedigingsmail’.
  • Video’s downloaden en offline gebruiken.
  • Herhalen, zodat het beklijft.
  • Alles in je eigen tijd te plannen!
  • Investering: €44,-

Dag 1: Link naar Videoles 1 – Je lichaam, je huis
Meditatie 1 – Lichamelijk Verstillen

Dag 2 en 3: Herhaling van Meditatie 1

Dag 4: Link naar Videoles 2 Je emoties, je interpreteerders
Meditatie 2 – Emotioneel Verstillen

Dag 5 en 6: Herhaling van Meditatie 2

Dag 7: Link naar Videoles 3 – Je gedachten, je beoordelaars
Meditatie 3 – Gedachten Verstillen

Dag 8 en 9: Herhaling van Meditatie 3

Dag 10: Link naar Videoles 4 – Contact met je Universele Bewustzijn
Meditatie 4 – Verbinden met jouw Unieke Licht

Dag 11 en 12: Herhaling van Meditatie 4

    Aanmelden Dagelijks contact met mijn Grotere Bewustzijn
    1. * Verplicht